Krásné desáté místo dějepisná olympiáda leden 2016

20. ledna 2016 se v Příbrami v Domě dětí a mládeže uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Téma Lucemburkové, které bylo letos vybráno, bylo velice atraktivní. Z toho důvodu se okresního kola zúčastnil rekordní počet škol a žáků. Účastníků bylo celkem 45. Naši školu reprezentovaly dívky Kateřina Soukupová 8.r, Eliška Tesařová 8.r. a Nikol Hranická 9.r.

Nikol Hranická se umístila 38. a Eliška Tesařová 32. Velkého úspěchu dosáhla Kateřina Soukupová, která se umístila se jako 10. Předběhla tak 7 účastníků z gymnázií a spoustu žáků z velkých škol. Kačka si zaslouží gratulaci a malou odměnu ve formě knihy.