Exkurze v Národním technickém muzeu prosinec 2015

Ve středu 17.12. 2015 druhý stupeň ZŠ podnikl exkurzi do Národního technického muzea v Praze.

Každá třída měla svého průvodce a spolu s učitelem se seznamovala s jednotlivými expozicemi. Největší zájem byl zřejmě o dopravu, zaujal přehled o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol nebo letectví a lodní dopravu. Pozornost dětí upoutala i jiná oddělení.

Žáci měli možnost srovnat vývoj techniky v domácnosti u různých pomocníků v dřívějších dobách. Časoměrné přístroje od nejstarších typů až po současnou elektroniku děti obdivovaly

v oddělení měření času. Zajímavý byl i fotografický ateliér nebo současná výstava Zrnka písku.

Dětem se exkurze líbila. Příště si mohou prohlédnout i ta místa, na které nezbyl čas.

J. Němotová

galerie