Vánoční jarmark prosinec 2015

Tradiční jarmark novoknínské školy se tento rok uskutečnil 9. prosince v prostorách školní chodby. Děti i učitelé se na jarmark připravili velice dobře. Rodiče a přátelé školy zde mohli nakoupit spoustu milých drobností a potěšit jimi své blízké. K vidění byly například výrobky keramických kroužků, různé skleněné svícny, drobná přání, výrobky z korálků, papíru a spousta dalších vánočních předmětů, které děti vyráběly se svými učiteli v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. V 18 hodin již bylo téměř všechno prodáno a návštěvníci jarmarku se odebrali do kostela, kde si se zájmem vyslechli tradiční předvánoční koncert žáků naší školy, které doprovázeli hudebníci pod vedením pana učitele Čiháka a kroužek flétniček pod vedením paní učitelky Budkové. Písně i básně byly připraveny velice dobře a za to si zaslouží poděkování jak děti, tak i pan učitel Kůr a paní učitelka Kušniráková. Poděkování si zaslouží všechny děti, které s přípravou této oblíbené akce pomohly a neméně učitelé, kteří jarmak připravili. Doufejme, že příští rok se na této příjemné akci sejdeme zase.

Zapsala: Dana Petříková

galerie