Buková Listopad 2015

U čerta a Mikuláše
Dne 4. listopadu se žáci prvního a druhého ročníku naší školy zúčastnili výletu do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě. Tématem připraveného programu bylo setkání s Mikulášem a jeho družinou. Děti na chvíli zavítaly do pekla, kde je přivítal čert. Po nahlédnutí do knihy hříšníků se musely některé děti vykoupit z pekla písničkou. Naštěstí se jednalo jen o malé hříchy, a tak v pekle nikdo z dětí nezůstal a všechny mohly nahlédnout do nebe. Po celou dobu jim byl průvodcem anděl, který jim ukázal, jak to v nebi vypadá a představil jim stroj na sníh.
Nechybělo ani připomenutí zvyků a obyčejů blížících se vánočních svátků. Součástí programu byla výtvarná dílna, kde si děti vyrobily malé vánoční dekorace.

Zapsala: Pavla Vacková

galerie