17. 10. Informace ke kroužkům na II. stupni, aktualizace

Zobrazení: 1529

Kroužek florbalu žáků II. stupně bude probíhat v pondělí od 14:45 do 15:55. Kapacita naplněna.

Kroužek volejbalu žáků II. stupně bude probíhat ve čtvrtek od 14:45 do 15:55. Kapacita naplněna.

Každý z těchto kroužků stojí 300 Kč za pololetí, platba v kanceláři školy do konce října.

Petr Tyrmer, vedoucí kroužků

Prodej stravného na měsíc říjen 2018

Zobrazení: 1499

od 26.9.2018
od 7:00 hod. - do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. - do 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 27.9.2018 do 14:00 hod. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Akce ZÁŘÍ

Zobrazení: 1714

24.09.2018 – Divadlo ,,Úsměv“ - pohádka ,,O řepě“

26.09.2018 – návštěva radnice MěÚ Nový Knín – třída,,Pejskové“

Ranní družina - rozhodnutí

Zobrazení: 1519

Vážení rodiče,

vzhledem k malému zájmu rodičů nebude ranní družina otevřena.

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy

Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Zobrazení: 2173

3.9.2018
V 7:40 začíná slavnostní zahájení ve třídách, kde děti zůstanou do 9:20. Prvňáčky si rodiče odvedou dle pokynu třídní učitelky. Upozorňujeme, že školní jídelna není v provozu.
Přihlášky do družiny se přijímají od 8:30 do 10:30.

Zobrazit celý článek

Seznam pomůcek do 1. třídy (šk. rok 2018/2019)

Zobrazení: 2828

Vážení rodiče prvňáčků,

na základě dotazů rodičů si dovolím pár odpovědí, které by mohly zajímat i ostatní rodiče.

V tomto školním roce 2018/2019 jsme dlouho zvažovali, zda otevírat jednu nebo dvě 1. třídy. Do poslední chvíle totiž vždy nebývá jisté, zda nastoupí všichni žáci, a tento rok je navíc počet prvňáčků hraniční (přihlášeno 30 žáků). Rozhodli jsme se proto pro otevření jedné první třídy, kterou povede paní učitelka Naděžda Beldíková s tím, že stěžejní předměty jako je český jazyk, anglický jazyk a matematika budou půleny. Polovinu dětí na tyto předměty bude mít paní učitelka Martina Nesměráková. Rozdělení žáků do skupin proběhne podle mateřských škol, které navštěvovali. První školní den v pondělí 3. září 2018 začínáme, tak jako obvykle, od 7:40 hod. 1. třídu najdete podle směrovek, které vylepíme.

Zobrazit celý článek