Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019

Zobrazení: 808

Č.j.: 58/2018

Věc:

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019) se bude konat dne 9.5.2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 9.4. až 11.4.2018 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetí, potvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Zobrazit celý článek

Plavání 2017/2018

Zobrazení: 791

Sportovní zařízení města Příbram

4.-5. třída

TERMÍN KURZU: 5.2.-20.4.2018

Pondělí od 8,45 hod do 10,15 hod

Škola hradí plaveckou výuku. Žák hradí náklady na dopravu, dle počtu zúčastněných lekcí, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení plaveckého kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci květnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300 VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Lyžařský kurz 2017/2018 platba

Zobrazení: 788

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě 4

7.-8. Třída

TERMÍN KURZU: 9.2.-16.2.2018

Ubytování + strava: 390,- Kč na osobu a den + doprava

Žák hradí náklady na dopravu a ubytování, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení lyžařského kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci březnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300 VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Informace k lyžařskému výcviku 2018

Zobrazení: 745

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy ZŠ Nový Knín se uskuteční na Šumavě ve dnech 9.2. -16. 2. 2018. Ubytováni budeme v Horském hotelu Kodrea, 384 93 Nové Hutě 4, (www.kodrea.cz), ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, každý pokoj má vlastní sprchový kout a WC. Pro výcvik na sjezdových lyžích budeme využívat místní lyžařský areál Nové Hutě (též možnost dopravy skibusem do lyžařského areálu Zadov – Churáňov), výcvik na běžeckých lyžích se uskuteční na místních upravovaných běžeckých trasách.

Read more

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Zobrazení: 750

Č.j.: 11/2016

Nový Knín 22.1.2016

Věc: Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Oznamuji tímto výsledky voleb do kurie rodičů a pedagogů Školské rady Základní školy Nový Knín pro období 2016 – 2018 , konaných ve dnech 18.1. a 19.1.2016:

Kurie rodičů:

1. místo Petra Moravcová (31 hlasů) zvolena
2. místo Helena Stránská (21 hlasů) nezvolena

Kurie Pedagogů:

1. místo Mgr. Jna Zouchová (16 hlasů) zvolena