Jarmark - ZRUŠEN

Zobrazení: 338

Vzhledem k vývoji situace se Jarmark plánovaný na 2. 12. NEUSKUTEČNÍ. Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno ve dnech 18. a 19. listopadu

Zobrazení: 288

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se ve škole vyskytuje střídavě napříč třídami onemocnění Covid 19, a projevuje se u žáků i pedagogů, rozhodl ředitel školy po poradě se zřizovatelem o ředitelském volnu ve dnech 18. a 19. listopadu 2021.

Doporučujeme, abyste zvážili podstoupení PCR testu Vašeho dítěte před nástupem do školy.

Žáci, kteří nejsou očkovaní a jsou v karanténě, musí doložit negativní výsledek PCR testu, případně čestné prohlášení rodičů.

                                                                                                                                                    Mgr. Miloš Krátký

Ředitelské volno 18. a 19

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD

Zobrazení: 293

25.10. 2021  -  26.10. 2021
od 7:00   do 11:00
od 13:20   do 14:30

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 29.10. 2021 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Den otevřených dveří

Zobrazení: 306

Dne 26. 10. od 13:00 do 17:00 se uskuteční Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Nový Knín.

Vstup pro případné zájemce o prohlídku školy bude umožněn hlavním vchodem.

Těšíme se na Vás.

                                                        Vedení školy

Doplňující informace k zájmovým kroužkům

Zobrazení: 287

Od října se rozebíhají zájmové kroužky, které se naplnily. 

Bohužel nebudou otevřeny kroužky: Volejbal, Výtvarné tvoření, Ruský jazyk 1-3, Přírodovědný, Matematický

Změny v realizaci kroužků:

Kroužek florbalu bude končit v 15:50 hod.

Pro velký zájem bude kroužek Mladý přírodovědec rozdělen na dvě oddělení. Povedou jej učitelky Lenka Vochosková a Pavlína Hejrová.

Ostatní proběhnou dle rozpisu.