Uzavření školy

Zobrazení: 1000

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nařízení vlády ČR budou základní škola a školní družina od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny.

Toto nařízení se nevztahuje na mateřskou školu.

Žáci ZŠ budou mít obědy automaticky odhlášeny.

Domácí práci zadají učitelé na webových stránkách jednotlivých tříd.

                           Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Informace pro rodiče

Zobrazení: 959

Z preventivních důvodů budou ve třídách, v jídelně i v dalších místnostech umístěna antibakteriální mýdla. Zároveň se zvýší dezinfekce při úklidu. Prosíme rodiče o poučení žáků ohledně důležitosti mytí rukou a dodržování dalších hygienických pravidel.

Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 973

Č.j.: 25/2020
Nový Knín 17. 2. 2020

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 9. dubna 2020 (je nutno se předem domluvit: osobně, tel. +420 318 593 272, e-mail: zsmsnovyknin1@seznam.cz).

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy

Prodej strávného na měsíc březen 2020

Zobrazení: 1046

27. 2. - 28. 2. 2020 od 7:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:20 hod. do 14:00 hod.    

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle  28.2. 2020 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Prodej stravného na měsíc únor 2020 mimořádně

Zobrazení: 1107

24.1. – 27.1. 2020 od  7:00 - do 11:00 a od 13:20 - do 14 .30

Ve dnech 28. - 30.1.2020  nebude možné stravné zakoupit.

Prosím rodiče,kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle  31.1. 2020 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Upozornění pro rodiče!!!

Zobrazení: 1007

Údajně se po Novém Kníně pohybuje černý automobil a posádka slovně obtěžuje žáky naší školy. Věnujte proto zvýšenou pozornost svým dětem po opuštění školy.

                                      Mgr. Miloš Krátký