Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Zobrazení: 1360

3.9.2018
V 7:40 začíná slavnostní zahájení ve třídách, kde děti zůstanou do 9:20. Prvňáčky si rodiče odvedou dle pokynu třídní učitelky. Upozorňujeme, že školní jídelna není v provozu.
Přihlášky do družiny se přijímají od 8:30 do 10:30.

Zobrazit celý článek

Seznam pomůcek do 1. třídy (šk. rok 2018/2019)

Zobrazení: 1847

Vážení rodiče prvňáčků,

na základě dotazů rodičů si dovolím pár odpovědí, které by mohly zajímat i ostatní rodiče.

V tomto školním roce 2018/2019 jsme dlouho zvažovali, zda otevírat jednu nebo dvě 1. třídy. Do poslední chvíle totiž vždy nebývá jisté, zda nastoupí všichni žáci, a tento rok je navíc počet prvňáčků hraniční (přihlášeno 30 žáků). Rozhodli jsme se proto pro otevření jedné první třídy, kterou povede paní učitelka Naděžda Beldíková s tím, že stěžejní předměty jako je český jazyk, anglický jazyk a matematika budou půleny. Polovinu dětí na tyto předměty bude mít paní učitelka Martina Nesměráková. Rozdělení žáků do skupin proběhne podle mateřských škol, které navštěvovali. První školní den v pondělí 3. září 2018 začínáme, tak jako obvykle, od 7:40 hod. 1. třídu najdete podle směrovek, které vylepíme.

Zobrazit celý článek

Ranní družina

Zobrazení: 1180

Vážení rodiče,

vzhledem k požadavku některých rodičů uvažujeme o zřízení ranní družiny.
Podmínkou pro její otevření je minimální počet žáků 12.

Uvažujeme o otevření jednoho oddělení školní družiny, což znamená maximálně 30 žáků.
Ranní nástup 6:30 – 6:45, poté bude začínat program a vstup do družiny bude uzavřen.

Případní zájemci o ranní družinu se mohou hlásit na emailové adrese školy: zsmsnovyknin1@seznam.cz

V Novém Kníně dne 22. 8. 2018

Mgr. Miloš Krátký
ředitel ZŠ a MŠ Nový Knín

Pozvánka na školní akademii 2018

Zobrazení: 1007

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na Školní akademii 2018, která se uskuteční ve středu 27. června 2018 v místní sokolovně, zahájení v 9.00 hod.

Žáci a zaměstnanci školy

Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Zobrazení: 912

Č.j.: 199/2018 Nový Knín 4.6.2018

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, tj. od 1.9.2018, do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, takto:

Zobrazit celý článek

Prodej stravného na měsíc červen 2018

Zobrazení: 841

Od 29.5.2018

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.5.2018 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí.