Prodej stravného na měsíc listopad 2018

Zobrazení: 744

od 26.10.2018

od 7:00 hod. - do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. - do 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 31.10.2018 do 14:00 hod. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Informace - kroužky I. stupeň pro školní rok 2018/19

Zobrazení: 1025

Po - keramika - otevřeny budou obě skupiny, jen došlo k přerozdělení dětí, aby byly obě skupiny ve stejném počtu.
florbal - bude rozdělen na 2 skupiny - 1. skupina 13-13,45 h (především mimo ŠD děti); 2. skupina 13,45-14,30 (děti navštěvující ŠD)
platba bude ponížena na 50 Kč/měsíc

Zobrazit celý článek

17. 10. Informace ke kroužkům na II. stupni, aktualizace

Zobrazení: 793

Kroužek florbalu žáků II. stupně bude probíhat v pondělí od 14:45 do 15:55. Kapacita naplněna.

Kroužek volejbalu žáků II. stupně bude probíhat ve čtvrtek od 14:45 do 15:55. Kapacita naplněna.

Každý z těchto kroužků stojí 300 Kč za pololetí, platba v kanceláři školy do konce října.

Petr Tyrmer, vedoucí kroužků

Prodej stravného na měsíc říjen 2018

Zobrazení: 794

od 26.9.2018
od 7:00 hod. - do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. - do 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 27.9.2018 do 14:00 hod. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Akce ZÁŘÍ

Zobrazení: 918

24.09.2018 – Divadlo ,,Úsměv“ - pohádka ,,O řepě“

26.09.2018 – návštěva radnice MěÚ Nový Knín – třída,,Pejskové“

Ranní družina - rozhodnutí

Zobrazení: 790

Vážení rodiče,

vzhledem k malému zájmu rodičů nebude ranní družina otevřena.

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy