Muzeum zlata

Zobrazení: 1023

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním roce se má konat výstava k výročí ukončení 2. světové války. Původně jste měli malovat vaše obrázky s touto tématikou ve škole, které měly doprovázet naši výstavu v Muzeu zlata. Vzhledem k této situaci, která nastala jsme se rozhodly, že můžete malovat doma a vaše obrázky nám můžete posílat na email petraskocdopole@seznam.cz. A my je zveřejníme 8. května na našich facebookových stránkách Muzea zlata jako online výstavu. Pokud by měli někteří žáci zájem o sepsání slohové práce k období 2. světové války, budeme velice rády. Vaše obrázky a případně texty posílejte do 26. dubna 2020. Ke každému výkresu nebo textu napište své křestní jméno a třídu.

Předem děkujeme a všem přejeme hodně zdraví.

Muzeum zlata
Petra Lojínová a Aneta Hessová

Oznámení rodičům

Zobrazení: 919

Vážení rodiče,v odbobí uzavření Základní školy,kdy se vaří pouze pro MŠ,nebude možné odhlašovat stravné ráno do 7:00,ale předešlý den do 12:00 hod. na den následující.

Děkuji za pochopení Petra Moravcová

Uzavření školy

Zobrazení: 923

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nařízení vlády ČR budou základní škola a školní družina od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny.

Toto nařízení se nevztahuje na mateřskou školu.

Žáci ZŠ budou mít obědy automaticky odhlášeny.

Domácí práci zadají učitelé na webových stránkách jednotlivých tříd.

                           Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Informace pro rodiče

Zobrazení: 883

Z preventivních důvodů budou ve třídách, v jídelně i v dalších místnostech umístěna antibakteriální mýdla. Zároveň se zvýší dezinfekce při úklidu. Prosíme rodiče o poučení žáků ohledně důležitosti mytí rukou a dodržování dalších hygienických pravidel.

Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 891

Č.j.: 25/2020
Nový Knín 17. 2. 2020

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 9. dubna 2020 (je nutno se předem domluvit: osobně, tel. +420 318 593 272, e-mail: zsmsnovyknin1@seznam.cz).

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy