Sdělení 1. stupeň

Zobrazení: 1062
Vážení zákonní zástupci,
 
nejprve bych si Vás dovolil všechny pozdravit a poděkovat Vám i Vašim dětem za příkladnou spolupráci v této problematické době.
 
1. STUPEŇ
 
Sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 25. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 1. stupněÚčast žáků je zcela dobrovolná, ale je nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.
 
V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále probíhat distanční výuka pro žáky, kteří školu nebudou navštěvovat. 
 
Do pondělí 18. 5. 2020 zašlete vyplněný dotazník (viz příloha) na emailzsmsnovyknin1@seznam.cz
Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, není možné se přihlásit po termínu 18. 5. 2020.
·        Otevření školy vždy 7. 20 hodin. Vyučování začíná v 7. 40 hodin a bude končit v 11. 00 hodin. Žáci budou odcházet nejdříve v 11. 30 hodin. (Harmonogram odchodu žáků bude upřesněn.)
·        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
·        Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 5. 2020.
·        Složení školní skupiny bude oznámeno prostřednictvím třídních učitelů.
·        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
·        Obsah učiva, který bude realizován v dopolední části, bude následně zadán žákům, kteří školu nenavštěvují, tedy jejich výuka probíhá distančně.
·        Odpolední blok bude probíhat od 11. 30 hodin do 16. 00 hodin a bude se týkat družinových dětí 1. až 3. ročníku.
·        Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách: chodby, wc, omezení volného pohybu žáků.
·        Povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy; doporučené množství roušek – dvě na den. V průběhu vyučování může vyučující rozhodnout o nošení roušky dle potřeby.
·        Ranní družina není poskytována.
·        Žák bude do školy vcházet sám. Zákonný zástupce do školy vstupovat nesmí.
·        Školní jídelna bude v provozu.
 
 
 
           dotazník 1. stupeň
 
Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři školy.

Strava

Zobrazení: 1068

Vážení rodiče, na portálu STRAVA je již přístupný rozpis k objednávání stravy.

Kdo nemá přístup na STRAVU kontaktujte mě prosím na email : jidelnanknin@seznam.cz , nebo zavolejte na tel. ŠJ 318593685 a já vám stravné přihlásím.

Děkuji  Petra Moravcová vedoucí ŠJ

Provoz Nový Knín obnoven od 18.5.2020

Zobrazení: 1045
Vážení rodiče,
informace o provozu MŠ po ukončení uzavření najdete v sekci MŠ - informace.
 
Děkuji Černohorská

Sdělení

Zobrazení: 970
Vážení zákonní zástupci,
 
nejprve bych si Vás dovolil všechny pozdravit a poděkovat Vám i Vašim dětem za příkladnou spolupráci v této problematické době.
 
9. ROČNÍK
 
Sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na SŠÚčast žáků je zcela dobrovolná, je však nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.
 
Výuka bude zaměřena pouze na přípravu žáků k přijímacím zkouškám  z českého jazyka a matematiky a bude probíhat ve dnech pondělí - středa - pátek od 8.00 do 11.30 hodin.
 
Do čtvrtka 7. 5. 2020 zašlete vyplněný dotazník (viz příloha) na emailzsmsnovyknin1@seznam.cz
Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, není možné se přihlásit po termínu 7. 5. 2020.
·        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici rozestupy mezi lavicemi.
·        Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
·        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
·        Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách: chodby, wc, omezení volného pohybu žáků.
·        Povinnost nosit roušky; doporučené množství roušek – dvě na den.
·        Žák bude do školy vcházet sám.
·        Školní jídelna bude vařit po otevření mateřské školy /viz web školy/.
 
 
           dotazník 9. ročník
 
Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři školy.