Strava

Zobrazení: 992

Vážení rodiče, na portálu STRAVA je již přístupný rozpis k objednávání stravy.

Kdo nemá přístup na STRAVU kontaktujte mě prosím na email : jidelnanknin@seznam.cz , nebo zavolejte na tel. ŠJ 318593685 a já vám stravné přihlásím.

Děkuji  Petra Moravcová vedoucí ŠJ

Provoz Nový Knín obnoven od 18.5.2020

Zobrazení: 974
Vážení rodiče,
informace o provozu MŠ po ukončení uzavření najdete v sekci MŠ - informace.
 
Děkuji Černohorská

Sdělení

Zobrazení: 887
Vážení zákonní zástupci,
 
nejprve bych si Vás dovolil všechny pozdravit a poděkovat Vám i Vašim dětem za příkladnou spolupráci v této problematické době.
 
9. ROČNÍK
 
Sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na SŠÚčast žáků je zcela dobrovolná, je však nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.
 
Výuka bude zaměřena pouze na přípravu žáků k přijímacím zkouškám  z českého jazyka a matematiky a bude probíhat ve dnech pondělí - středa - pátek od 8.00 do 11.30 hodin.
 
Do čtvrtka 7. 5. 2020 zašlete vyplněný dotazník (viz příloha) na emailzsmsnovyknin1@seznam.cz
Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, není možné se přihlásit po termínu 7. 5. 2020.
·        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici rozestupy mezi lavicemi.
·        Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
·        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
·        Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách: chodby, wc, omezení volného pohybu žáků.
·        Povinnost nosit roušky; doporučené množství roušek – dvě na den.
·        Žák bude do školy vcházet sám.
·        Školní jídelna bude vařit po otevření mateřské školy /viz web školy/.
 
 
           dotazník 9. ročník
 
Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři školy.

Rozhodnutí o přijetí

Zobrazení: 842
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
po uzavření přijímacího řízení k povinné školní docházce Vám mohu sdělit, že všechny děti byli přijaty do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021.
V případě, že víte, že Vaše dítě nenastoupí ke vzdělávání do naší základní školy, sdělte tuto informaci řediteli školy.
S pozdravem
Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy
 

Oznámení rodičům

Zobrazení: 856

Vážení rodiče,

probíhající výuka na dálku klade na Vás, rodiče, ale také na nás, pedagogy, nemalé nároky.

Rád bych poděkoval Vám, rodičům, neboť si velmi vážím toho, jak v této nelehké době přistupujete ke vzdělávání svých dětí.

Stejně tak bych rád poděkoval svým kolegyním a kolegům, všem pedagogickým pracovníkům a všem provozním zaměstnancům.

Situace je však taková, že tento způsob výuky může trvat další týdny, a proto je žádoucí, aby probíhala vzájemná komunikace.

Neváhejte a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte mě nebo učitele, kteří zadávají učivo a řídí vzdělávací proces v jednotlivých předmětech.

                                                  Mgr. Miloš Krátký

                                                       ředitel školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zobrazení: 1073

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné mimořádné situaci se zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 uskuteční od 8. 4. 2020 do 17. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/  2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné podání následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ad3667t)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsmsnovyknin1@seznam.cz)
  3. poštou
  4. osobním podáním

Žádost k přijetí, zápisní lístek a žádost o odklad najdete na webu v dokumentech základní školy.

Pokud pošlete prostý email, je potřeba do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem.

Čas podpisu domlouvejte na tel. čísle 724116046 v čase od 8.00 do 12.00.

Rodný list stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Pokud pro Vás není jiná možnost než osobní podání, kontaktujte mě od 8.00 do 12.00 na tel. čísle 724 116046 a domluvíme přesný den a čas setkání, abyste se  ve škole nepotkávali.

Odklad

 Vzhledem k uzavření pedagogicko-psychologické poradny jsou dva postupy:

  1. zprávu dodáte po otevření PPP SK.
  2. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

                                                                                                     

                                                                                                       Mgr. Miloš Krátký

                                                                                                    ředitel ZŠMŠ Nový Knín