ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zobrazení: 851

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné mimořádné situaci se zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 uskuteční od 8. 4. 2020 do 17. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/  2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné podání následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ad3667t)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsmsnovyknin1@seznam.cz)
  3. poštou
  4. osobním podáním

Žádost k přijetí, zápisní lístek a žádost o odklad najdete na webu v dokumentech základní školy.

Pokud pošlete prostý email, je potřeba do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem.

Čas podpisu domlouvejte na tel. čísle 724116046 v čase od 8.00 do 12.00.

Rodný list stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Pokud pro Vás není jiná možnost než osobní podání, kontaktujte mě od 8.00 do 12.00 na tel. čísle 724 116046 a domluvíme přesný den a čas setkání, abyste se  ve škole nepotkávali.

Odklad

 Vzhledem k uzavření pedagogicko-psychologické poradny jsou dva postupy:

  1. zprávu dodáte po otevření PPP SK.
  2. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

                                                                                                     

                                                                                                       Mgr. Miloš Krátký

                                                                                                    ředitel ZŠMŠ Nový Knín

Muzeum zlata

Zobrazení: 803

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním roce se má konat výstava k výročí ukončení 2. světové války. Původně jste měli malovat vaše obrázky s touto tématikou ve škole, které měly doprovázet naši výstavu v Muzeu zlata. Vzhledem k této situaci, která nastala jsme se rozhodly, že můžete malovat doma a vaše obrázky nám můžete posílat na email petraskocdopole@seznam.cz. A my je zveřejníme 8. května na našich facebookových stránkách Muzea zlata jako online výstavu. Pokud by měli někteří žáci zájem o sepsání slohové práce k období 2. světové války, budeme velice rády. Vaše obrázky a případně texty posílejte do 26. dubna 2020. Ke každému výkresu nebo textu napište své křestní jméno a třídu.

Předem děkujeme a všem přejeme hodně zdraví.

Muzeum zlata
Petra Lojínová a Aneta Hessová

Oznámení rodičům

Zobrazení: 746

Vážení rodiče,v odbobí uzavření Základní školy,kdy se vaří pouze pro MŠ,nebude možné odhlašovat stravné ráno do 7:00,ale předešlý den do 12:00 hod. na den následující.

Děkuji za pochopení Petra Moravcová

Uzavření školy

Zobrazení: 745

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k nařízení vlády ČR budou základní škola a školní družina od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny.

Toto nařízení se nevztahuje na mateřskou školu.

Žáci ZŠ budou mít obědy automaticky odhlášeny.

Domácí práci zadají učitelé na webových stránkách jednotlivých tříd.

                           Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Informace pro rodiče

Zobrazení: 727

Z preventivních důvodů budou ve třídách, v jídelně i v dalších místnostech umístěna antibakteriální mýdla. Zároveň se zvýší dezinfekce při úklidu. Prosíme rodiče o poučení žáků ohledně důležitosti mytí rukou a dodržování dalších hygienických pravidel.