Prodloužení doby přijímání přihlášek do školní družiny pro školní rok 2020/21

Zobrazení: 1115
Do 24. června 2020 je nutné odevzdat vyplněné přihlášky pro nový školní rok. Rodičům budoucích žáků 1.-5. tříd byly přihlášky odeslány e-mailem. Prosíme o jejich zaslání elektronicky, poštou nebo dodání osobně. V případě jakýchkoliv dotazů volejte do kanceláře školy nebo na družinový tel. či e-mail: druzinaknin@seznam.cz.
 
Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Sdělení 1. stupeň

Zobrazení: 983
Vážení zákonní zástupci,
 
nejprve bych si Vás dovolil všechny pozdravit a poděkovat Vám i Vašim dětem za příkladnou spolupráci v této problematické době.
 
1. STUPEŇ
 
Sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se od 25. 5. 2020 opětovně otevírá škola pro žáky 1. stupněÚčast žáků je zcela dobrovolná, ale je nutné vyplnit dotazník a čestné prohlášení v příloze.
 
V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále probíhat distanční výuka pro žáky, kteří školu nebudou navštěvovat. 
 
Do pondělí 18. 5. 2020 zašlete vyplněný dotazník (viz příloha) na emailzsmsnovyknin1@seznam.cz
Upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz příloha). Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, není možné se přihlásit po termínu 18. 5. 2020.
·        Otevření školy vždy 7. 20 hodin. Vyučování začíná v 7. 40 hodin a bude končit v 11. 00 hodin. Žáci budou odcházet nejdříve v 11. 30 hodin. (Harmonogram odchodu žáků bude upřesněn.)
·        Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
·        Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. 5. 2020.
·        Složení školní skupiny bude oznámeno prostřednictvím třídních učitelů.
·        Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
·        Obsah učiva, který bude realizován v dopolední části, bude následně zadán žákům, kteří školu nenavštěvují, tedy jejich výuka probíhá distančně.
·        Odpolední blok bude probíhat od 11. 30 hodin do 16. 00 hodin a bude se týkat družinových dětí 1. až 3. ročníku.
·        Zvýšený dohled nad pohybem žáků ve společných prostorách: chodby, wc, omezení volného pohybu žáků.
·        Povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy; doporučené množství roušek – dvě na den. V průběhu vyučování může vyučující rozhodnout o nošení roušky dle potřeby.
·        Ranní družina není poskytována.
·        Žák bude do školy vcházet sám. Zákonný zástupce do školy vstupovat nesmí.
·        Školní jídelna bude v provozu.
 
 
 
           dotazník 1. stupeň
 
Tištěná podoba je k dispozici v kanceláři školy.