Plavání 2017/2018

Zobrazení: 287

Sportovní zařízení města Příbram

4.-5. třída

TERMÍN KURZU: 5.2.-20.4.2018

Pondělí od 8,45 hod do 10,15 hod

Škola hradí plaveckou výuku. Žák hradí náklady na dopravu, dle počtu zúčastněných lekcí, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení plaveckého kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci květnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300 VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Lyžařský kurz 2017/2018 platba

Zobrazení: 290

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě 4

7.-8. Třída

TERMÍN KURZU: 9.2.-16.2.2018

Ubytování + strava: 390,- Kč na osobu a den + doprava

Žák hradí náklady na dopravu a ubytování, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení lyžařského kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci březnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300 VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Informace k lyžařskému výcviku 2018

Zobrazení: 290

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy ZŠ Nový Knín se uskuteční na Šumavě ve dnech 9.2. -16. 2. 2018. Ubytováni budeme v Horském hotelu Kodrea, 384 93 Nové Hutě 4, (www.kodrea.cz), ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, každý pokoj má vlastní sprchový kout a WC. Pro výcvik na sjezdových lyžích budeme využívat místní lyžařský areál Nové Hutě (též možnost dopravy skibusem do lyžařského areálu Zadov – Churáňov), výcvik na běžeckých lyžích se uskuteční na místních upravovaných běžeckých trasách.

Read more

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Zobrazení: 258

Č.j.: 11/2016

Nový Knín 22.1.2016

Věc: Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Oznamuji tímto výsledky voleb do kurie rodičů a pedagogů Školské rady Základní školy Nový Knín pro období 2016 – 2018 , konaných ve dnech 18.1. a 19.1.2016:

Kurie rodičů:

1. místo Petra Moravcová (31 hlasů) zvolena
2. místo Helena Stránská (21 hlasů) nezvolena

Kurie Pedagogů:

1. místo Mgr. Jna Zouchová (16 hlasů) zvolena

 

Vyhlášení volných dnů pro žáky

Zobrazení: 269

Město Nový Knín
Ing. Tomáš Havlíček, starosta
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín
—————————— 

Č.j. : 29/2017

Nový Knín 15.3.2017

Věc: Vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (školský zákon) oznamuji radě města, že vyhlašuji z organizačních důvodů (školení pedagogického sboru) na 18.4.-21.4.2017 pro žáky Základní školy Nový Knín volné dny (ředitelské volno). Mimo provoz bude i školní družina a školní jídelna. Vyhlášení volných dnů bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.