Zrušení lyžařského výcvikového kurzu

Zobrazení: 560

Vzhledem ke stále nekončící situaci kolem epidemie Covid-19 jsme nuceni zrušit konání lyžařského výcvikového kurzu pro žáky sedmých tříd (platí tedy i pro doplňující žáky osmých tříd) plánovaného na 26. 2. - 5. 3. 2021. V příštím školním roce se pokusíme zájemcům nabídnout adekvátní náhradu. Děkuji za odevzdání přihlášek a zaplacení záloh, došlé platby budou poukázány zpět na zdrojové účty.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Za ZŠ a MŠ Nový Knín

Mgr. Milan Vojíř

Ukončení 1. pololetí

Zobrazení: 601

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom vám poděkovali za spolupráci v průběhu distanční výuky. Uvědomujeme si, že bez vaší pravidelné pomoci by se především naši mladší, ale i mnozí starší žáci neobešli. Děti se naučily lépe pracovat s technikou, orientují se v prostředí Teams, pracují s kalendářem a v on-line hodinách. Pro všechny je to velká změna i zkušenost.
Vzhledem k tomu, že některé děti nebyly vybavené dostatečně kvalitní technikou, byla jim zapůjčena školní technika. Čtyřem rodinám byly věnovány kompletně vybavené počítače od neziskové organizace a jeden žák dostal darem notebook od zdejší firmy.
V pondělí 25. 1. 2021 proběhla pedagogická rada. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude výpis vysvědčení v 1. a 2. ročnících předán osobně třídními učitelkami a rodičům žáků 3. až 9. ročníků bude výpis vysvědčení zaslán na jejich e-mailovou adresu. V papírové podobě dostanou žáci 3. až 9. ročníků výpis vysvědčení po návratu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Prodej stravného na měsíc Únor

Zobrazení: 608

29.1.2021
7:00 – 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří  platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 29.1. 2021 do 14:00 HOD.

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Zobrazení: 808

Žáci 1. a 2. ročníku se budou vyučovat prezenčně a bude v provozu družina.

Žáci 3. až 9. ročníku se budou vyučovat distančně (online výuka podle listopadového rozvrhu). Informace k online výuce najdete v Teams.

DŮLEŽITÉ - NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY / AKTUALIZOVÁNO 23. 11.

Zobrazení: 645

Vážení rodiče,

od 30. listopadu 2020 bude probíhat prezenční výuka žáků 9. ročníku a žáků celého prvního stupně. U žáku 6. až 8. ročníku bude probíhat výuka v tzv. rotaci – jeden týden prezenční výuka, jeden týden distanční výuka.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se prezenčně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se distančně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 14. 12. do 18. 12. se prezenčně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se distančně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se prezenčně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V týdnu od 14. 12. do 18. 12. se distančně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V dalším období budeme postupovat podle aktuálního vývoje epidemiologické situace a nařízení vlády.

Při prezenční výuce nebude vyučována tělesná výchova a sportovní hry. Hudební výchova bude probíhat bez výuky zpěvu. V případě půlených hodin (např.: TV/VV) je spojena celá třída k výuce výtvarné výchovy, totéž se bude týkat i dalších půlených hodin, které jsou v kombinaci s tělesnou výchovou.

Při distanční výuce dojde ke změnám v rozvrhu oproti současnému stavu. Prosíme, sledujte rozvrh v kalendáři MS Teams.

Školní jídelna bude v provozu. Žádáme žáky, kteří budou prezenčně vzděláváni, aby si přihlásili obědy.

Školní družina bude v provozu v upraveném režimu. Bližší informace budou sděleny po zjištění aktuálního počtu žáků do konce týdne s ohledem na doporučení vlády.