Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Zobrazení: 735

Žáci 1. a 2. ročníku se budou vyučovat prezenčně a bude v provozu družina.

Žáci 3. až 9. ročníku se budou vyučovat distančně (online výuka podle listopadového rozvrhu). Informace k online výuce najdete v Teams.

DŮLEŽITÉ - NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY / AKTUALIZOVÁNO 23. 11.

Zobrazení: 566

Vážení rodiče,

od 30. listopadu 2020 bude probíhat prezenční výuka žáků 9. ročníku a žáků celého prvního stupně. U žáku 6. až 8. ročníku bude probíhat výuka v tzv. rotaci – jeden týden prezenční výuka, jeden týden distanční výuka.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se prezenčně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se distančně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 14. 12. do 18. 12. se prezenčně vzdělává 6. A, 7. A, 8. A.

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. se distančně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se prezenčně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V týdnu od 14. 12. do 18. 12. se distančně vzdělává 6. B, 7. B, 8. B.

V dalším období budeme postupovat podle aktuálního vývoje epidemiologické situace a nařízení vlády.

Při prezenční výuce nebude vyučována tělesná výchova a sportovní hry. Hudební výchova bude probíhat bez výuky zpěvu. V případě půlených hodin (např.: TV/VV) je spojena celá třída k výuce výtvarné výchovy, totéž se bude týkat i dalších půlených hodin, které jsou v kombinaci s tělesnou výchovou.

Při distanční výuce dojde ke změnám v rozvrhu oproti současnému stavu. Prosíme, sledujte rozvrh v kalendáři MS Teams.

Školní jídelna bude v provozu. Žádáme žáky, kteří budou prezenčně vzděláváni, aby si přihlásili obědy.

Školní družina bude v provozu v upraveném režimu. Bližší informace budou sděleny po zjištění aktuálního počtu žáků do konce týdne s ohledem na doporučení vlády.

DŮLEŽITÉ / aktualizováno 16. 11. 2020

Zobrazení: 673

Milí rodiče žáků prvních a druhých tříd,

od středy 18.11. 2020 začne fungovat i školní družina. Děti budou ve 4 skupinách po třídách. Ranní družina nebude prozatím v provozu, ale škola bude otevřena od 7 hod a bude zajištěn dozor dětí ve třídách.

Prosíme o vyzvedávání dětí pouze v časech 12:00, 12:30 či 13:00 hodin a pak až 14:40, 15:00  až  16:30 hodin. Dodržujte, prosím, toto časové rozpětí.

Ještě připomínám, aby děti měly náhradní roušku na odpoledne, svačinu, pití a teplé oblečení na ven (např. šusťáky, rukavice, čepice apod.). Budeme chodit hodně ven na zdravý vzduch. 

Děkuji.

S pozdravem

Bc. Kateřina Havlíčková

vedoucí školní družiny


Nový Knín 2. 11. 2020

Č.j.: 192 /2020

Věc: Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy

Provoz Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, bude v souladu s  § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušen dne 10. 11. 2020.

                                                                                   Mgr. Miloš Krátký

                                                                                         ředitel školy


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády se od středy 14. října 2020 uzavřou všechny základní školy.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 1. listopadu 2020 23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 14. října platí pro všechny žáky distanční forma výuky.

Sledujte informace na Microsoft Teams, e-mailu a webu školy, kde najdete zadání pro práci žáků a hodiny on-line výuky. V případě potřeby kontaktujte třídního učitele.

"Vládní opatření pro školy bude trvat do 23. října 2020, v následujícím týdnu budou následovat již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1 listopadu. Děti by tak při příznivém vývoji mohly jít znovu do školy 2. listopadu." (z citace vyjádření ministra školství 11.10.2020)

Školní družina je uzavřena.

Žáci na distanční výuce mají odhlášeny obědy ve školní jídelně.

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy

Kroužky 2020/2021, aktualizováno 13. 10. 2020

Zobrazení: 885

Informace o otevíraných kroužcích při ZŠ Nový Knín pro školní rok 2020/21

Všechny kroužky z nabídky pro letošní školní rok budou dočasně uzavřené.

Platby za kroužky posílejte na účet školy 291391602/0300 za tento kalendářní rok (tedy říjen-prosinec 2020), pro příští rok leden-květen 2021, s variabilním symbolem dítě a poznámkou např. Polívka, angličtina apod.
Děkujeme