Prodej stravného na měsíc Březen

Zobrazení: 491

26.2.2021
7:00 – 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 26.2. 2021 do 14:00 HOD.

Zrušení lyžařského výcvikového kurzu

Zobrazení: 475

Vzhledem ke stále nekončící situaci kolem epidemie Covid-19 jsme nuceni zrušit konání lyžařského výcvikového kurzu pro žáky sedmých tříd (platí tedy i pro doplňující žáky osmých tříd) plánovaného na 26. 2. - 5. 3. 2021. V příštím školním roce se pokusíme zájemcům nabídnout adekvátní náhradu. Děkuji za odevzdání přihlášek a zaplacení záloh, došlé platby budou poukázány zpět na zdrojové účty.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.

Za ZŠ a MŠ Nový Knín

Mgr. Milan Vojíř

Ukončení 1. pololetí

Zobrazení: 525

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom vám poděkovali za spolupráci v průběhu distanční výuky. Uvědomujeme si, že bez vaší pravidelné pomoci by se především naši mladší, ale i mnozí starší žáci neobešli. Děti se naučily lépe pracovat s technikou, orientují se v prostředí Teams, pracují s kalendářem a v on-line hodinách. Pro všechny je to velká změna i zkušenost.
Vzhledem k tomu, že některé děti nebyly vybavené dostatečně kvalitní technikou, byla jim zapůjčena školní technika. Čtyřem rodinám byly věnovány kompletně vybavené počítače od neziskové organizace a jeden žák dostal darem notebook od zdejší firmy.
V pondělí 25. 1. 2021 proběhla pedagogická rada. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude výpis vysvědčení v 1. a 2. ročnících předán osobně třídními učitelkami a rodičům žáků 3. až 9. ročníků bude výpis vysvědčení zaslán na jejich e-mailovou adresu. V papírové podobě dostanou žáci 3. až 9. ročníků výpis vysvědčení po návratu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy

Prodej stravného na měsíc Únor

Zobrazení: 520

29.1.2021
7:00 – 14:00 hod.

Prosím rodiče, kteří  platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 29.1. 2021 do 14:00 HOD.