PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD

Zobrazení: 386

25.10. 2021  -  26.10. 2021
od 7:00   do 11:00
od 13:20   do 14:30

Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle 29.10. 2021 do 14:00 HOD. na CELÝ MĚSÍC dle stravovacích zvyklostí.

Den otevřených dveří

Zobrazení: 393

Dne 26. 10. od 13:00 do 17:00 se uskuteční Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Nový Knín.

Vstup pro případné zájemce o prohlídku školy bude umožněn hlavním vchodem.

Těšíme se na Vás.

                                                        Vedení školy

Doplňující informace k zájmovým kroužkům

Zobrazení: 377

Od října se rozebíhají zájmové kroužky, které se naplnily. 

Bohužel nebudou otevřeny kroužky: Volejbal, Výtvarné tvoření, Ruský jazyk 1-3, Přírodovědný, Matematický

Změny v realizaci kroužků:

Kroužek florbalu bude končit v 15:50 hod.

Pro velký zájem bude kroužek Mladý přírodovědec rozdělen na dvě oddělení. Povedou jej učitelky Lenka Vochosková a Pavlína Hejrová.

Ostatní proběhnou dle rozpisu.

Zahájení školního roku

Zobrazení: 429

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,

chtěli bychom Vám v novém školním roce 2021–2022 popřát mnoho úspěchů.

Do školy budou žáci vstupovat bočním vchodem tak, jak bylo zvykem v minulém školním roce. Ve společných prostorách děti používají ochranu nosu a úst. Pokud si dítě tuto ochranu zapomene, vyzvedne si ji u pana školníka.

1. září

Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni i s rodiči na zahradě školy. Sraz v 7:50. Odchod ze školy upřesní třídní učitelé.

Žáci 2. až 9. ročníku začínají ve svých třídách v 7:40. Jejich první činností bude samotestování pod dohledem třídního učitele. Po zvládnutí testu žáci mohou odložit roušky. Žáci, kteří odmítnou testování, nesmí odložit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole. Toto testování se opakuje 6. září a 9. září. Žáci, kteří předloží doklad o tom, že prodělali onemocnění Covid 19 a neuběhlo více jak 180 dní a žáci plně očkovaní (14 dní po 2. dávce) se testování nezúčastňují.

2. a 3. září

Žáci pobývají ve svých třídách s třídními učiteli a probíhají třídnické a organizační záležitosti. Žáci se přezouvají.

Vyučování 1. stupně končí v 11:10.

Vyučování 2. stupně končí ve 12:05.

Školní jídelna a školní družina jsou v plném provozu od 2. září. (Nezapomeňte svým dětem přihlásit a zaplatit obědy.)

6. září

Ve všech ročnících začíná výuka podle rozvrhu.

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na své třídní učitele.

 

Vedení školy