Informace pro rodiče k bezstravenkovému systému výdeje jídel a bezhotovostním platbám za stravné

Zobrazení: 1492

Vážení rodiče,

naše školní jídelna přechází od měsíce června na bezstravenkový systém výdeje jídel a k bezhotovostním platbám za stravné.

Bezstravenkový systém výdeje jídel

Každý strávník si musí vyzvednout čip, který bude předán proti vratné záloze 115,- Kč. Čipy si vyzvedněte v kanceláři vedoucí školní jídelny. Čip bude mít každý strávník stejný po celou dobu docházky do naší školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození si bude muset strávník koupit čip nový. Pokud si někdo v den výdeje oběda čip zapomene, bude muset počkat, až budou vydána jídla ostatním strávníkům v turnusu, a pak dostane od vedoucí školní jídelny náhradní doklad o přihlášeném a zaplaceném obědě.

Každý, kdo bude chtít spravovat účet svého dítěte sám (včetně odhlašování a přihlašování stravného), bude potřebovat přihlašovací údaje (viz dále Bezhotovostní platba za stravné).

Při ukončení docházky do školní jídelny se strávníkům vrací záloha proti nepoškozenému čipu zpět.

Bezhotovostní platba za stravné

Každý, kdo bude chtít spravovat účet svého dítěte sám (včetně odhlašování a přihlašování stravného) a platit přes interbanking, bude potřebovat přihlašovací údaje, které získáte u vedoucí školní jídelny:

Zařízení: 4839

Už. jméno: příjmení a jméno, dohromady bez diakritiky a malými písmeny

Heslo: číslo strávníka – dodá vedoucí školní jídelny

e-mail: každý svůj, je potřebný pro zasílání potvrzovacích sms

Zprávy si každý zadá podle vzoru a potřeby.

Číslo účtu školní jídelny: 129886295/0300

Pro platby přes internet musí sdělit rodiče školní jídelně číslo svého bankovního účtu a

e-mail kvůli přiřazování plateb. Plátce nesmí zapomenou vyplnit variabilní symbol, který dostane od vedoucí školní jídelny, jinak nebude možné platbu přiřadit a účet strávníka nebude mít kredit pro přihlašování stravného. Stravné přes internet se bude platit nejdéle ke každému 26. dni v měsíci na měsíc následující, aby platba došla včas a bylo ji možno spárovat s daným strávníkem. Po připsání platby na konto strávníka obdrží rodič informační e-mail a poté může přihlásit stravné v portálu www.strava.cz. Předem upozorňujeme, že platba musí být vždy na celý měsíc, aby pokryla přihlašované dny dle stravovacích zvyklostí daného strávníka. Přihlašování bude možné do 14:00 hodin předešlého dne na den následující a odhlašování v den výdeje do 7:00 hod. Pro obsluhu svého účtu si pečlivě prostudujte návod, který je k dispozici u každého účtu pro přihlášení. Pro každého, kdo si zvolí bezhotovostní platbu, bude umožněna i platba v hotovosti v kanceláři školní jídelny, ale pro strávníky, kteří si zvolí platbu v hotovosti, bude pouze tato možnost placení. Ti z vás, kdo si zvolí bezhotovostní platbu, si budou stravné přihlašovat sami na portálu www.strava.cz. Odhlašování bude možné několika způsoby:

1) telefon /318593685/

2) e-mail: jidelnanknin@seznam.cz

3) schránka před jídelnou (do které se už nebudou vhazovat stravenky, ale lísteček se jménem, třídou a dnem, který má být odhlášený + variabilní symbol strávníka – nutný pro správnou identifikaci strávníka a zamezení odhlášení oběda někým cizím).

Ten, kdo bude využívat portál strava na přihlašování, může stejně tak i odhlašovat.

Prosíme o shovívavost při zavádění systému do provozu a trpělivost při vyplňování údajů, které jsou pro správné fungování nutné. Nenechte koupi čipu na poslední chvíli při placení stravného, jelikož to zabere nějakou chvíli a zbytečně se bude tvořit v kanceláři ŠJ fronta netrpělivých platících. Pro případné objasnění těchto informací kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny paní Petru Moravcovou telefonicky nebo e-mailem, popř. nabízíme osobní setkání ve čtvrtek dne 22.5. od 16.00 hod. ve školní jídelně, kde bude podána podrobná instruktáž (v případě, že se zúčastníte, dejte prosím vědět na e-mail školní jídelny nebo telefonicky, abychom věděli, že vůbec někdo přijde).

Vážení rodiče, věříme že nově nabízené služby využijete a usnadní se tím nám všem administrativní záležitosti spojené s organizací provozu naší školní jídelny.

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Zobrazení: 1553

Provoz mateřské školy (Staroknínská 318), jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín , bude v souladu s § 1 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 27. do 29. prosince 2017 . Provoz bude opět zahájen v úterý dne 2. ledna 2018.

Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 1528

Č.j.: 46/2018

Nový Knín 5.3.2018

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31.8. 2018 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2017/2018 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zobrazit celý článek

Pozvánka

Zobrazení: 1596

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na besedu na téma Kyberšikana a její nebezpečí, která se bude konat 20. listopadu v 17.30 v jídelně naší školy. Besedu bude zajišťovat organizace Magdaléna.

Těšíme se na setkání s Vámi

Za ZŠ a MŠ Nový Knín
Mgr. Jana Zouchová
Metodička prevence