Ukončení 1. pololetí

Zobrazení: 402

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom vám poděkovali za spolupráci v průběhu distanční výuky. Uvědomujeme si, že bez vaší pravidelné pomoci by se především naši mladší, ale i mnozí starší žáci neobešli. Děti se naučily lépe pracovat s technikou, orientují se v prostředí Teams, pracují s kalendářem a v on-line hodinách. Pro všechny je to velká změna i zkušenost.
Vzhledem k tomu, že některé děti nebyly vybavené dostatečně kvalitní technikou, byla jim zapůjčena školní technika. Čtyřem rodinám byly věnovány kompletně vybavené počítače od neziskové organizace a jeden žák dostal darem notebook od zdejší firmy.
V pondělí 25. 1. 2021 proběhla pedagogická rada. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude výpis vysvědčení v 1. a 2. ročnících předán osobně třídními učitelkami a rodičům žáků 3. až 9. ročníků bude výpis vysvědčení zaslán na jejich e-mailovou adresu. V papírové podobě dostanou žáci 3. až 9. ročníků výpis vysvědčení po návratu do školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Krátký, ředitel školy