Oznámení rodičům

Zobrazení: 930

Vážení rodiče,

probíhající výuka na dálku klade na Vás, rodiče, ale také na nás, pedagogy, nemalé nároky.

Rád bych poděkoval Vám, rodičům, neboť si velmi vážím toho, jak v této nelehké době přistupujete ke vzdělávání svých dětí.

Stejně tak bych rád poděkoval svým kolegyním a kolegům, všem pedagogickým pracovníkům a všem provozním zaměstnancům.

Situace je však taková, že tento způsob výuky může trvat další týdny, a proto je žádoucí, aby probíhala vzájemná komunikace.

Neváhejte a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte mě nebo učitele, kteří zadávají učivo a řídí vzdělávací proces v jednotlivých předmětech.

                                                  Mgr. Miloš Krátký

                                                       ředitel školy