ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zobrazení: 1175

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné mimořádné situaci se zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 uskuteční od 8. 4. 2020 do 17. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/  2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné podání následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ad3667t)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsmsnovyknin1@seznam.cz)
  3. poštou
  4. osobním podáním

Žádost k přijetí, zápisní lístek a žádost o odklad najdete na webu v dokumentech základní školy.

Pokud pošlete prostý email, je potřeba do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem.

Čas podpisu domlouvejte na tel. čísle 724116046 v čase od 8.00 do 12.00.

Rodný list stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Pokud pro Vás není jiná možnost než osobní podání, kontaktujte mě od 8.00 do 12.00 na tel. čísle 724 116046 a domluvíme přesný den a čas setkání, abyste se  ve škole nepotkávali.

Odklad

 Vzhledem k uzavření pedagogicko-psychologické poradny jsou dva postupy:

  1. zprávu dodáte po otevření PPP SK.
  2. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na naši adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

                                                                                                     

                                                                                                       Mgr. Miloš Krátký

                                                                                                    ředitel ZŠMŠ Nový Knín