Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 617

Č.j.: 25/2020
Nový Knín 17. 2. 2020

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2020 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 9. dubna 2020 (je nutno se předem domluvit: osobně, tel. +420 318 593 272, e-mail: zsmsnovyknin1@seznam.cz).

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy