Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 1910

Č.j.: 40/2019
Nový Knín 19. 2. 2019

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2018/2019 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 11. dubna 2019 (je nutno se předem domluvit: osobně, tel. +420 318 593 272, e-mail: zsmsnovyknin1@seznam.cz ).
Další informace budou zveřejněny na www.zsmsnovyknin.cz

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy