Oznámení o vyhlášení volného dne

Zobrazení: 722

Škola: Základní škola a Mateřská škola Nový Knín

Oznamuji, že dne 3. a 4.1.2019 jsem vyhlásil volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: Školení zaměstnanců

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách www.zsmsnovyknin.cz

Zákonní zástupci žáků budou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 5.11.2018

Mgr. Miloš Krátký
ředitel školy