Informace - kroužky I. stupeň pro školní rok 2018/19

Zobrazení: 1033

Po - keramika - otevřeny budou obě skupiny, jen došlo k přerozdělení dětí, aby byly obě skupiny ve stejném počtu.
florbal - bude rozdělen na 2 skupiny - 1. skupina 13-13,45 h (především mimo ŠD děti); 2. skupina 13,45-14,30 (děti navštěvující ŠD)
platba bude ponížena na 50 Kč/měsíc

Út - počítače - začnou až bude přítomna J.Kušniráková (v listopadu)
pohybové hry - jsou přesunuty na pá

St - hravá angličtina - kvůli velkému zájmu byly vytvořeny 2 skupinky - 1. skupina 13,00-13,45 h (2. třída + část 4. tříd); 2. skupina 13,45-14,30 h (3. třída + část 4. tříd)

Čt - pohybové aktivity s prvky jogy, pilates - bude 1krát za 14 dní (platba 25 Kč/měsíc) - 1. skupina (1/2 1. třídy + 1/2 2. třídy); 2. skupina (1/2 1. třídy + 1/2 2. třídy)

Pá - pohybové hry - z důvodu velkého zájmu budou děti rozděleni do 2 skupin - 1. skupina 12,30-13,15 h (1. třída); 2. skupina 13,15-14,00 (2., 3. třída)

Všechny kroužky (kromě počítačů) se rozbíhají v týdnu od 1.10.2018. Pohybové hry budou 5.10.2018.
Kroužky jsou velmi naplněny a tak už je uzavřen příjem přihlášek, které měly být odevzdány do 14.9.2018!

Míčové hry pro druhý stupeň budou ve čtvrtek 14.45-15.50 (ještě jsou volná místa).
Florbal druhý stupeň, pondělí 14.45-15.50.
Pro oba kroužky bude platba 75,-Kč/měsíc.