Informace k zahájení školního roku 2018/2019

Zobrazení: 1838

3.9.2018
V 7:40 začíná slavnostní zahájení ve třídách, kde děti zůstanou do 9:20. Prvňáčky si rodiče odvedou dle pokynu třídní učitelky. Upozorňujeme, že školní jídelna není v provozu.
Přihlášky do družiny se přijímají od 8:30 do 10:30.

4.9.2018
1.-2. vyučovací hodina = třídnická hodina. Od třetí vyučovací hodiny dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Školní jídelna je v provozu, školní družina dle provozních hodin.

5.9.2018
Výuka dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.