Informace pro rodiče k bezstravenkovému systému výdeje jídel a bezhotovostním platbám za stravné

Zobrazení: 1493

Vážení rodiče,

naše školní jídelna přechází od měsíce června na bezstravenkový systém výdeje jídel a k bezhotovostním platbám za stravné.

Bezstravenkový systém výdeje jídel

Každý strávník si musí vyzvednout čip, který bude předán proti vratné záloze 115,- Kč. Čipy si vyzvedněte v kanceláři vedoucí školní jídelny. Čip bude mít každý strávník stejný po celou dobu docházky do naší školní jídelny. Při ztrátě nebo poškození si bude muset strávník koupit čip nový. Pokud si někdo v den výdeje oběda čip zapomene, bude muset počkat, až budou vydána jídla ostatním strávníkům v turnusu, a pak dostane od vedoucí školní jídelny náhradní doklad o přihlášeném a zaplaceném obědě.

Každý, kdo bude chtít spravovat účet svého dítěte sám (včetně odhlašování a přihlašování stravného), bude potřebovat přihlašovací údaje (viz dále Bezhotovostní platba za stravné).

Při ukončení docházky do školní jídelny se strávníkům vrací záloha proti nepoškozenému čipu zpět.

Bezhotovostní platba za stravné

Každý, kdo bude chtít spravovat účet svého dítěte sám (včetně odhlašování a přihlašování stravného) a platit přes interbanking, bude potřebovat přihlašovací údaje, které získáte u vedoucí školní jídelny:

Zařízení: 4839

Už. jméno: příjmení a jméno, dohromady bez diakritiky a malými písmeny

Heslo: číslo strávníka – dodá vedoucí školní jídelny

e-mail: každý svůj, je potřebný pro zasílání potvrzovacích sms

Zprávy si každý zadá podle vzoru a potřeby.

Číslo účtu školní jídelny: 129886295/0300

Pro platby přes internet musí sdělit rodiče školní jídelně číslo svého bankovního účtu a

e-mail kvůli přiřazování plateb. Plátce nesmí zapomenou vyplnit variabilní symbol, který dostane od vedoucí školní jídelny, jinak nebude možné platbu přiřadit a účet strávníka nebude mít kredit pro přihlašování stravného. Stravné přes internet se bude platit nejdéle ke každému 26. dni v měsíci na měsíc následující, aby platba došla včas a bylo ji možno spárovat s daným strávníkem. Po připsání platby na konto strávníka obdrží rodič informační e-mail a poté může přihlásit stravné v portálu www.strava.cz. Předem upozorňujeme, že platba musí být vždy na celý měsíc, aby pokryla přihlašované dny dle stravovacích zvyklostí daného strávníka. Přihlašování bude možné do 14:00 hodin předešlého dne na den následující a odhlašování v den výdeje do 7:00 hod. Pro obsluhu svého účtu si pečlivě prostudujte návod, který je k dispozici u každého účtu pro přihlášení. Pro každého, kdo si zvolí bezhotovostní platbu, bude umožněna i platba v hotovosti v kanceláři školní jídelny, ale pro strávníky, kteří si zvolí platbu v hotovosti, bude pouze tato možnost placení. Ti z vás, kdo si zvolí bezhotovostní platbu, si budou stravné přihlašovat sami na portálu www.strava.cz. Odhlašování bude možné několika způsoby:

1) telefon /318593685/

2) e-mail: jidelnanknin@seznam.cz

3) schránka před jídelnou (do které se už nebudou vhazovat stravenky, ale lísteček se jménem, třídou a dnem, který má být odhlášený + variabilní symbol strávníka – nutný pro správnou identifikaci strávníka a zamezení odhlášení oběda někým cizím).

Ten, kdo bude využívat portál strava na přihlašování, může stejně tak i odhlašovat.

Prosíme o shovívavost při zavádění systému do provozu a trpělivost při vyplňování údajů, které jsou pro správné fungování nutné. Nenechte koupi čipu na poslední chvíli při placení stravného, jelikož to zabere nějakou chvíli a zbytečně se bude tvořit v kanceláři ŠJ fronta netrpělivých platících. Pro případné objasnění těchto informací kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny paní Petru Moravcovou telefonicky nebo e-mailem, popř. nabízíme osobní setkání ve čtvrtek dne 22.5. od 16.00 hod. ve školní jídelně, kde bude podána podrobná instruktáž (v případě, že se zúčastníte, dejte prosím vědět na e-mail školní jídelny nebo telefonicky, abychom věděli, že vůbec někdo přijde).

Vážení rodiče, věříme že nově nabízené služby využijete a usnadní se tím nám všem administrativní záležitosti spojené s organizací provozu naší školní jídelny.