Vyhlášení volných dnů pro žáky

Zobrazení: 1407

Město Nový Knín
Ing. Tomáš Havlíček, starosta
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín
—————————— 

Č.j. : 29/2017

Nový Knín 15.3.2017

Věc: Vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 sb. (školský zákon) oznamuji radě města, že vyhlašuji z organizačních důvodů (školení pedagogického sboru) na 18.4.-21.4.2017 pro žáky Základní školy Nový Knín volné dny (ředitelské volno). Mimo provoz bude i školní družina a školní jídelna. Vyhlášení volných dnů bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.