Zápis do 1. ročníku

Zobrazení: 1528

Č.j.: 46/2018

Nový Knín 5.3.2018

Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci) dostaví děti, které nejpozději k 31.8. 2018 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2017/2018 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín: čtvrtek 19. dubna 2018 (je nutno se předem domluvit : osobně,tel. 318593272, e-mail: zsmsnovyknin@seznam.cz ).

Další informace budou zveřejněny na www.zsmsnovyknin.cz.

PaedDr. Miloš Petřík ředitel školy