Ředitelské volno

Zobrazení: 1358

Č.j.: 61/2018

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.5611/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění oznamuji, že vyhlašuji v Základní škole Nový Knín volné dny (ředitelské volno) na dny:

5. dubna 2018 (technické důvody – přerušení dodávky elektrické energie),
30. dubna 2018, 7. a 9. května 2018 (organizační důvody – školení pedagogického sboru).
Ve výše uvedených termínech nebude v provozu pro žáky školní jídelna ani školní družina.