Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Zobrazení: 696

Č.j. : 140/2018

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín rozhodla dne 19.4.2018 svým ředitelem v souladu s ustanovením §46, §165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2018/2019 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 63, 262 03 Nový Knín, u dětí s těmito registračními čísly:

Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení Registrační číslo přidělené uchazeči u zápisu Výsledek přijímacího řízení
1 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 19 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
2 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 20 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
3 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 23 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
4 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 24 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
5 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 25 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
6 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 26 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
7 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 27 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
8 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 28 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
9 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 29 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
10 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 30 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
11 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 31 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
12 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 32 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
14 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 33 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
15 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 34 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
16 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 35 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
17 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání 37 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání
18 Přijat/a/ k základnímu vzdělávání    

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (vývěska u hlavního vchodu, přístupné i mimo provozní dobu školy) a na internetových stránkách školy www.zsmsnovyknin.cz , a to po dobu minimálně 15 dnů ode dne zveřejnění.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže tělovýchovy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.