Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Zobrazení: 1327

Č.j.: 199/2018 Nový Knín 4.6.2018

Věc: Oznámení o výsledku zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nový Knín rozhodl jako příslušný správní orgán podle § 34 , § 165 odst.2 a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019, tj. od 1.9.2018, do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
1 přijat
2 přijat
3 přijat
5 přijat
10 přijat
11 přijat
13 přijat
15 přijat
18 přijat
20 přijat
22 přijat
23 přijat

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.