7. třída

21.9.

Informace zaslány mailem. Prosím rodiče, kterým info nedošlo, aby se mi mailem ozvali (na mail tř. uč. v ŽK)

N - zk. číslovky, zápisy jsou zatím jen ve velkém sešitě (slovníček)

D - zk. středověká spol., v říjnu test spolu s raným středověkem - Francká říše

F - test na převody jednotek délky a hmotnosti, probíráme pohyb

Z - zk. Austrálii (podle osnovy, mají na papírku a výpisy v seš. a prac. list), začneme tvořit slepou mapu Ameriky

Od 10. do 30. 9. sbíráme lidlové účtenky, zkoušíme vyhrát lyžák zdarma (více na lidl.cz)

 

14. 9. Český jazyk- dodatek

Budeme opakovat rozbor věty jednoduché a budeme se učit nové větné členy. 

Přeji hezký víkend. J. Zouchová

 

13.9. Český jazyk

Příští týden budeme stále opakovat pravopis (v pondělí cvičný diktát). Ve středu 19.9. budu vybírat sloh-líčení. V literatuře se budeme bavit o přečtených knihách.

         Výchova k občanství

Připomínám DÚ-fotografie předků a jejich příběhy.

 

10. 9.

Žákům předán dokument pro rodiče týkající se odpovědnosti za žáky v době polední přestávky. Vybírám podepsaný dokument ve středu 12. 9., zároveň proběhne kontrola ŽK. 

P. Tyrmer, TU

 

9. 9. 

Dne 13. 9. 2018 budou žáci 2. stupně putovat kolem Kocáby. Odjezd v 7:40 autobusem do Štěchovic. Předpokládaný návrat okolo 14:00. S sebou: turistickou obuv, vhodné oblečení, batůžek se svačinou a pitím, drobné kapesné. Cestou budeme dělat několik zastávek na odpočinek a oheň s opékáním. Něco na opékání s sebou.

Žáci byli seznámení se šk. řádem a změnami v něm. Žáci se rozdělili do skupin volitelných předmětů. Žákům byl předán dokument o platbách na šk. účet. Jeho převzetí prosím potvrďte v ŽK. V příštím týdnu proběhne kontrola vyplněných ŽK.

Petr Tyrmer, TU

 

4.9.

Pomůcky:

Vybavení do školy obecně: pravítko, trojúhelník, kružítko, nůžky, suché lepidlo v tyčince, propisky, pastelky (několik základních barev)

na Př sešit A4 bez linek (příp. linkovaný nebo pokračovat v loňském sešitu)

na Z, D, F možno pokračovat v loňském sešitě (příp. velké, tenké)

Nj - linkovaný velký jako slovník, malý na gramatiku, oba silné, aby byly použitelné třeba i 3 roky