4.B třída

24. 9.

Na Pv (27. 9.) přinést bílou voskovku

 

19. 9. V úterý 25. 9. jedeme na dopravní hřiště do Pb, odjezd v 8 hodin, návrat kolem oběda. Odpolední vyučování proběhne podle rozvrhu. S sebou cyklistickou přilbu, vhodné (sportovní)  oblečení, psací potřeby, svačinu....

 

 

17. 9.

Ve čtvrtek 20. 9. budeme mít místo vlastivědy přírodovědu.

Připomínám testík (19. 9.) z Př.,uč. str. 3, 4 + výpisky v sešitě 

 

11. 9. Na Pv (13. 9.) přinést špendlík s hlavičkou, rovný klacík asi 30 cm dlouhý, průměr asi 1 cm

 

Vážení rodiče, milí žáci,

upřesňuji seznam pomůcek pro tento školní rok.

Vv a Pv: omyvatelný ubrus, vodové barvy, tempery, kelímek, hadřík, kulatý štětec (1x slabý, 1x silný), plochý štětec (nejlépe č. 12), tužka č. 1, č. 2, voskovky, nůžky

Geo: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko, kružítko, tužka č. 3

Čtení: mimočítanková četba individuální - stejně jako v loňském roce žáci pravidelně čtou, přečtené knihy si zapisují do deníčku, nosí je do hodin čtení, kde přibližují jejich děj a pocity z knihy 

          svým spolužákům (letos přečtou minimálně 1 knihu / 2 měsíce)

          čtenářské dílny - žáci si přinesou vybranou knihu (mohou si ji ponechat ve třídě)

Akce v měsíci září : Dopravní výchova - teoretická část 14. 9.  (1. a 2. vyuč. hodinu)

                                                       - praktická část 25. 9.  (dopr. hřiště v Příbrami)

tř. uč. Pavla Vacková