3. třída

24. 9.

Čj - Uč do str. 10, PS (prac. seš.) str. 6

Čítanka - zítra zkoušíme básničku Podzim ze str. 12

M - procvičujeme násobilku sedmi v malém početníku ze 2. třídy

AJ - minulý týden jsme dokončili 3. lekci (školní pomůcky), tento týden následuje 4. lekce (barvy)

ČS - tento týden se chystáme na téma Škola (v učebnici i PS)

PV, VV - seznam věcí, které by měly být v kufříku (podobný jako v minulém roce): vodové barvy, tempery (alespoň základní barvy), kulaté i ploché štětce (alespoň od každého jeden silnější a jeden slabší), kalíšek na vodu, hadřík, voskovky, pastelky, nůžky (pokud nejsou v penále), lepidlo na papír, lepidlo Herkules (alespoň malé), tuš, špejle, barevné papíry

 

NA PŘÍŠTÍ TÝDEN (1. 10.)  NA PV PROSÍM, ABY SI DĚTI PŘINESLY 1 JABLKO (stačí i jedno do dvojice).

 

20. 9. 

Čj - kontrola Dú ze včera, dále PS str. 4 cv. 1 a 3 a str. 5, cv. 1

M - PUČ (prac. uč. ze 2. tř.) do str. 34

Dú: M - PUČ str. 33, cv. 10 plus procvičování násobilek 5, 6, 7

Písanka str. 3

Ćítanka str. 12 - básničky,

básničku Podzim se budeme učit zpaměti na příští týden.

 

 

19.9. 

Čj - UČ str. 8 opakování: slova jednoznačná x mnohoznačná, slova stejného významu X slova mnohoznačná provedli jsme poznámky do SŠ

Dú: PS str. 4 cv. 2

M - prac. učebnice ze 2. roč. do str. 34/cv. 11

 

 

18. 9. (17. 9. je na konci textu dole, měním řazení, logičtější bude nechávat nové nahoře).

 Čj - UČ str. 7 a 8 - význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, PS str 3, cv. 1, 2

 M - PUČ (prac uč. ze 2. třídy) do str. 33/cv. 7 Procvičujeme násobilky a násobky 2 - 7.

Dú M - str. 33, cv. 8

 

14. 9.

AJ - týden 10. - 14. 9.: lekce 1, 2 - anglické pozdravy, pokyny, PS - lekce 1, 2. Slovíčka, která mají děti zapsaná ve slovníku (vocabulary), by měly umět. 

ČS - opakování z 2. roč., Místo, kde žijeme - Domov, příští týden Rodina. V prvouce (ČS) nebudeme v hodinách vyplňovat všechna cvičení v PS, některá cvičení vynecháme.

 

Dú 10. 9. 2018 Čj - učebnice str. 3, vypiš do domácích sešitů z Čj (DS) 8 jmen z článku "Seznamme se" a seřaď je dle abecedy.

Omlouvám se za odmlčení a nezapisování učiva na stránky, což není způsobeno tím, že bych nezapisoval, ale trochu bojuji s technickými problémy. Věřte, že toto je už asi více než několikátý pokus. Na stránkách zatím nejde použít CtrlC - CtrlV a tak se musí vše napsat najednou a uložit a nejde si to nejdříve ve wordu připravit a vkládání už mi právě mnohokrát selhalo. Tak snad se to tentokráte již povede.

Učivo na tento týden 10. - 14. 9.

Čj - učebnice str. 3, 4, 5.

prac. sešit (PS) č. 1 str. 1 a 2 (PS dostali až tento týden, takže pro ty co jsou na dovolené je nutno čerpat úkoly pro procvičování z učebnice.) 

Jinak opakujeme učivo ze 2. třídy. Umíme tedy vyjmenovat abecedu, podle abecedy seřadíme např. jména dětí, víme že slova se dělí na slabiky, slabiky na hlásky, hláska je vyslovené písmeno, umíme vyjmenovat samohlásky, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné. Víme že se je učíme, abychom rozpoznali kdy je tvrdé a kdy měkké i, poznáme větu jednoduchou a rozlišíme ji od souvětí (věta jedn. má jedno sloveso, souvětí dvě a více) známe 4 druhy vět oznamovací, rozkazovací, tázací, přací a umíme je odlišit v textu znaménky, melodií a rozpoznat.

M - Opakujeme číselnou řadu od 0 do 100, dále násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6 a nově se učíme násobky a spoje násobilky 7. Prosím o aktivní procvičování, jelikož se ukazuje, že jsme toho přes prázdniny hodně zapomněli... Je potřeba, aby procvičováním upevnili jednotlivé spoje násobilek (6 x 4 = 24). Nelze, aby si výsledek spoje odpočítávali pomocí "berličky" násobků, nejenom je to zdržuje, ale navíc také více chybují a to nemluvím o problémech při dělení. Dostatečně upevněné spoje získáme ustavičným procvičováním. Problemový spoj pak při nacvičování vkládáme co tři příklady a tím dojde k upevnění a zapamatování spoje.

Zatím pracujeme do učebnice ze 2. třídy, do str. 32.

S pozdravem A. Kůr

 

Pondělí 17.9.

Čj - UČ str. 5 a 6 (druhy vět ze str. 5 jsme si napsali do ŠS).

Dú: do DS (dom. sešitů) vymyslet a napsat jednu větu oznam, jednu táz, rozkaz. a přací.

M - v prac. učebnici ze 2. třídy jsme dodělali str. 32 (dělíme 7)

Čtení - čítanka str. 8

Psaní - rozdali jsme si písanky a napsali str. 1 a 2 (opakování malých a velkých písmen abecedy)

Rozdal jsem dětem papíry s důvěrnými informacemi, které máme od rodičů pro potřeby vedení školní matriky. Prosím o překontrolování údajů, případné přeškrtnutí, doplnění, potvrzení podpisem a zpětné odevzdání. Myslím, že by to mělo být pro vás méně zatěžující, než stále a znovu vyplňovat dotazníky. Předem děkuji.