2. třída

24. září 

Úkoly pro chybějící 

Čj- mluvnice učebnice str.9 celá stránka 

   -písanka str. 10 a DÚ str. 11

   - čtení str. 16 a DÚ číst 

M - opakování sčítání do 20

     - str. 11/1

INFO

10. října Divadlo Tři pohádky s písničkou 

(Bližší info dodám)