Ceny stravného od 1.1.2018

V souladu s vyhláškou  č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se mění s účinností od 1.1.2018 ceny stravného ve Školní jídelně Základní školy  a Mateřské školy  Nový Knín takto:

 

  Kategorie Cena do 31.12.2017 Cena od 1.1.2018
Mateřská škola      
Svačina , přesnídávka 3 – 7 let 7,- Kč 9,- Kč
Oběd 3 – 6 let 19,- Kč 22,- Kč
Oběd 7 let 22,- Kč 24,- Kč
       
Základní škola      
Oběd 7 až 10 let 22,- Kč 24,- Kč
Oběd 11 až  14 let 24,- Kč 26,- Kč
Oběd 15 a více let 25,- Kč 27,- Kč
Oběd zaměstnanci 25,- Kč 27,- Kč

 

 

     Do věkové kategorie jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle výše uvedeného věkového rozpětí. Školním rokem se rozumí období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC PROSINEC 2017

Od 29.11.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.11.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Jarmark

jarmark

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Pozvánka

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na besedu na téma Kyberšikana a její nebezpečí, která se bude konat 20. listopadu v 17.30 v jídelně naší školy. Besedu bude zajišťovat organizace Magdaléna.

Těšíme se na setkání s Vámi

Za ZŠ a MŠ Nový Knín
Mgr. Jana Zouchová
Metodička prevence

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Pozvánka

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat na setkání se zástupci středních škol a učilišť.

Setkání se koná 15.listopadu 2017 v 15.30 hod. v jídelně naší školy.

Za ZŠ a MŠ Nový Knín
Mgr. Jana Zouchová 
výchovná poradkyně

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD 2017

Od 30.10.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.10.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Školní družina 2017

Školní družina (ŠD+ŠK) Kateřina Havlíčková, Dis vedoucí vychovatelka
  Lucie Musilová vychovatelka
  Lenka Sobotková vychovatelka
Kontakty: 724 313 319
  602 661 332

Naše motto : „Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy.“ Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

sd1 sd2

Denní skladba činností

Po ukončení vyučování – hygiena, oběd 11,10-12,00
Odpočinkové činnosti 12,00-13,00
Zájmové činnosti a rekreační činnosti 13,00-14,30
Svačina 14,30–15,00
Příprava na vyučování – didaktické hry 15,00–16,30

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

  1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny a školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD – v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáván)
  2. Musí dodržovat pravidla školní družiny a školní řád
  3. Musí mít zaplacenou ŠD
  4. V případě odhlášení dítěte – musí být vyplněná odhláška dítěte ze ŠD

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou – den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 11,10-13,00 hod a pak od 14,30-16,30 hod. V čase od 13,00-14,30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky. Děkujeme

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

1. vložením peněz na účet školy – 129 886 295/0300 – každé dítě obdrží variabilní symbol
2. platbou u hospodářky školy úterý 7,30 – 14,30
  čtvrtek 7,30 – 14,30

Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve třech splátkách během školního roku (září, leden, duben).

Výše úhrady:

září – prosinec 480 kč
leden – březen 360 kč
duben – červen 360 kč

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Kroužky 2017/2018

 

 

            úhrada za úhrada
DEN ČAS KROUŽEK ROČNÍK VEDOUCÍ Kč/měsíc 10-.12/2017 1.-.5/2018
PONDĚLÍ 13.00-14.30 KERAMIKA 1.-5. Mgr. J. Dvorská 150 450 750
  14.30-16.00 KERAMIKA 1.-5. Mgr. J. Dvorská 150 450 750
               
  13.00-14.30 FLORBAL 3.-5. Mgr. M. Krátký 100 300 500
               
LICHÝ TÝDEN 12.15-13.00 MÍČOVÉ HRY 1.-2. J.Klucký 25 75 125
SUDÝ TÝDEN 12.15-13.00 MÍČOVÉ HRY 4.-5. J.Klucký 25 75 125
               
ÚTERÝ 13.00-13.45 VÝTVARNÝ 2.-.3 Mgr. V. Procházková 50 150 250
    POHYBOVÉ HRY 1. tř +2.B Mgr. A. Kůr 50 150 250
               
ČTVRTEK 11.30-12.15 POČÍTAČE 2.-5. Mgr. J. Kušniráková 50 150 250
  12.20-13.05 POČÍTAČE 2.-5. Mgr. J. Kušniráková 50 150 250
               
  12.15-13.00 POHYBOVÉ HRY 2.A+3-5.tř Mgr. A. Kůr 50 150 150
               
PÁTEK 12.30-14.00 SPORTOVNÍ HRY 6.-9. Mgr. M. Krátký 100 300 500
               
Rubriky: Škola | Napsat komentář

PLAVÁNÍ 2017/2018

Sportovní zařízení města Příbram

4.-5. třída

TERMÍN KURZU: 5.2.-20.4.2018

Pondělí od 8,45 hod do 10,15 hod

Škola hradí plaveckou výuku. Žák hradí náklady na dopravu, dle počtu zúčastněných lekcí, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení plaveckého kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci květnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300    VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Rubriky: Škola | Napsat komentář

LYŽAŘSKÝ KURZ 2017/2018 – platba

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě 4

7.-8. Třída

TERMÍN KURZU: 9.2.-16.2.2018

Ubytování + strava: 390,- Kč na osobu a den + doprava

 

Žák hradí náklady na dopravu a ubytování, na základě vyúčtování, které bude vystaveno po skončení lyžařského kurzu. Informace o výši úhrady obdrží žák písemně nejpozději v měsíci březnu 2018.

Způsob úhrady:

bezhotovostně na účet 129 886 295/ 0300    VS číslo žáka 200 xxx

nebo do pokladny v kanceláři školy.

Rubriky: Škola | Napsat komentář