ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 Č.j.: 46/2018                                                                Nový Knín  5.3.2018

     Zápis do 1. ročníku Základní školy Nový Knín pro školní rok 2018/2019  se uskuteční ve středu 18. dubna  2018 od 13.00 do 17.00 hod. v budově Základní školy Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 53, v učebnách 1. stupně.

     K zápisu se s rodiči (zákonnými zástupci)  dostaví děti, které nejpozději k 31.8. 2018 dovrší věk šesti let. V případě dětí, které mají pro školní rok 2017/2018 odklad školní docházky, stačí pouze účast rodičů (zákonných zástupců). S sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

      Požádá – li při zápisu zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      Náhradní termín: čtvrtek  19. dubna 2018  (je nutno se předem domluvit : osobně,tel. 318593272, e-mail: zsmsnovyknin@seznam.cz ).

     Další informace budou zveřejněny na www.zsmsnovyknin.cz.

                                                                              PaedDr. Miloš Petřík                                                                                                                                       ředitel školy

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ÚNOR 2018

Od 30.1.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 31.1.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

pf

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2018

Střednědobý výhled hospodaření

Rubriky: Škola | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2018

Od 21.12.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 29.12.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Upozorňuji,na zdražení stravného,které proběhne v měsíci Leden 2018.   

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

     Provoz mateřské školy (Staroknínská 318), jejíž činnost vykonává Základní škola  a Mateřská škola  Nový Knín , bude v souladu s § 1  vyhlášky  č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přerušen v době od 27. do 29. prosince 2017 . Provoz bude opět zahájen v úterý  dne 2. ledna 2018.

Rubriky: Školka | Napsat komentář

Ceny stravného od 1.1.2018

V souladu s vyhláškou  č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se mění s účinností od 1.1.2018 ceny stravného ve Školní jídelně Základní školy  a Mateřské školy  Nový Knín takto:

 

  Kategorie Cena do 31.12.2017 Cena od 1.1.2018
Mateřská škola      
Svačina , přesnídávka 3 – 7 let 7,- Kč 9,- Kč
Oběd 3 – 6 let 19,- Kč 22,- Kč
Oběd 7 let 22,- Kč 24,- Kč
       
Základní škola      
Oběd 7 až 10 let 22,- Kč 24,- Kč
Oběd 11 až  14 let 24,- Kč 26,- Kč
Oběd 15 a více let 25,- Kč 27,- Kč
Oběd zaměstnanci 25,- Kč 27,- Kč

 

 

     Do věkové kategorie jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle výše uvedeného věkového rozpětí. Školním rokem se rozumí období od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC PROSINEC 2017

Od 29.11.2017

Od 7:00 hod. do 10:45 hod.
a
od 13:10 hod. do 14:00 hod.
Prosím rodiče, kteří platí stravné převodem, aby nezapomněli přihlásit stravné na portálu STRAVA nejdéle do 30.11.2017 do 14:00 HOD. na celý měsíc dle stravovacích zvyklostí. 

Rubriky: Jídelna | Napsat komentář

Jarmark

jarmark

Rubriky: Škola | Napsat komentář

Pozvánka

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na besedu na téma Kyberšikana a její nebezpečí, která se bude konat 20. listopadu v 17.30 v jídelně naší školy. Besedu bude zajišťovat organizace Magdaléna.

Těšíme se na setkání s Vámi

Za ZŠ a MŠ Nový Knín
Mgr. Jana Zouchová
Metodička prevence

Rubriky: Škola | Napsat komentář