Organizace školního roku 2017/18

Zahájení školního roku : pondělí 4.9. 2017

Podzimní prázdniny : čtvrtek 26.10. a pátek 27.10. 2017

Vánoční prázdniny : sobota 23.12. 2017 – úterý 2.1. 2018

Pololetní prázdniny : pátek 2.2. 2018

Jarní prázdniny : 5.3. – 11.3. 2018

Velikonoční prázdniny : čtvrtek 29.3. 2018

Konec školního roku : pátek 29.6. 2018

 

Začátek vyučování : 7. 40 hod.

Konec vyučování : 14. 40 hod.


Zaměstnanci školy

Vedení školy

Ředitel školy : PaedDr. Miloš Petřík

Statutární zástupce : Mgr. Augustin Kůr

Zástupce 2.st. : Mgr. Dana Petříková

Výchovný poradce a preventista SPJ : Mgr. Jana Zouchová

Provozní zaměstnanci

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny : Petra Moravcová

Kuchařky : Dana Safinová, Štěpánka Vondráková, Ludmila Kramatová

Úklid

Školník : Jaromír Petřík

Uklízečky: Anna Petříková, Simona Čvančarová, Vladimíra Pivoňková

Ekonomka : Petra Plotová

Učitelé 

1.tř. – Mgr. Jindřiška Kušniráková

2.A. –  Mgr. Augustin Kůr

2.B. –   Naděžda Beldíková

3.A – Mgr. Jana Musilová

3.B. – Mgr. Pavla Vacková / asistent pedagoga  Jana Zelenková, DiS/

4.tř. – Mgr. Veronika Procházková /asistent pedagoga Jakub Klucký/

5.tř. – Mgr. Eva Kozelková

6.A. – Ing. Jaroslava Tichá

6.B. – Mgr. Jitka Tyrmerová

7.tř. – Mgr. Miloš Krátký

8.tř. – Mgr. Irena Kadlecová

9.tř. – Mgr. Petr Tyrmer / asistent pedagoga Eliška Petáková, DiS/

 

Bez třídnictví : Karel Čihák, Anna Hájková, Mgr. Martina Nesměráková, Mgr. Dana Petříková, PaedDr. Miloš Petřík, Mgr. Radka Pipotová, Mgr. Jana Zouchová

 


Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka : Kateřina Havlíčková, DiS

Vychovatelky :  Lucie Musilová, Lenka Sobotková