Školní družina 2017

Školní družina (ŠD+ŠK) Kateřina Havlíčková, Dis vedoucí vychovatelka
  Lucie Musilová vychovatelka
  Lenka Sobotková vychovatelka
Kontakty: 724 313 319
  602 661 332

Naše motto : „Chceme, aby se dětem ve školní družině líbilo a rozvíjely se mezi nimi pozitivní vztahy.“ Spontánní činnost je velmi důležitá, stejně jako řízená.

sd1 sd2

Denní skladba činností

Po ukončení vyučování – hygiena, oběd 11,10-12,00
Odpočinkové činnosti 12,00-13,00
Zájmové činnosti a rekreační činnosti 13,00-14,30
Svačina 14,30–15,00
Příprava na vyučování – didaktické hry 15,00–16,30

Základní pravidla pro přihlášení a docházku dítěte do ŠD

  1. Dítě musí mít řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny a školního klubu (zápisní lístek ve kterém musí být vyplněn způsob odchodu dítěte ze ŠD – v kolik hodin bude odcházet nebo bude vyzvedáván)
  2. Musí dodržovat pravidla školní družiny a školní řád
  3. Musí mít zaplacenou ŠD
  4. V případě odhlášení dítěte – musí být vyplněná odhláška dítěte ze ŠD

Vyzvedávání dětí

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou – den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvednutí jsou stanoveny v zápisním lístku.

Odchod v jiném čase či s jinou osobou je možný pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zákonného zástupce).

Prosíme o vyzvedávání dětí v čase 11,10-13,00 hod a pak od 14,30-16,30 hod. V čase od 13,00-14,30 máme totiž společnou zájmovou činnost a v některých dnech i školní kroužky. Děkujeme

Úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu

1. vložením peněz na účet školy – 129 886 295/0300 – každé dítě obdrží variabilní symbol
2. platbou u hospodářky školy úterý 7,30 – 14,30
  čtvrtek 7,30 – 14,30

Rodiče (zákonní zástupci) budou hradit ŠD/ŠK ve třech splátkách během školního roku (září, leden, duben).

Výše úhrady:

září – prosinec 480 kč
leden – březen 360 kč
duben – červen 360 kč

Poslání ŠD a ŠK

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Nejsou pokračováním školního vyučování.

Příspěvek byl publikován v rubrice Škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.