Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2017/2018 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Nový Knín 20.3.2017

Č.j.: 30/2017

Věc: Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín pro školní rok 2017/2018 , kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Zápis dětí do Mateřské školy Nový Knín (podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018) se bude konat dne 3.5.2017 od 13.00 do 16.00 hod.  v budově Mateřské školy Nový Knín, Staroknínská 318. Rodiče (zákonní zástupci ) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte  a vyplněnou  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a potvrzení o zdravotním stavu . Žádost o přijetí je možno si vyzvednout v mateřské škole ve dnech 10.4. až 13.4.2017 v době od 8.00 do 14.00 hod., nebo je k dispozici v elektronické podobě na www.zsmsnovyknin.cz (žádost o přijetí, potvrzení o zdravotním stavu). Při zápisu není nutná přítomnost dětí !

Pokud byla podána žádost o přijetí při minulém zápisu v roce 2016 , dítě nebylo přijato a rodiče mají zájem o přijetí dítěte  od školního roku  2017/2018, je třeba se  zúčastnit zápisu opět  (žádosti se do dalšího školního roku automaticky nepřevádějí). Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií (viz dále). Zapisují se děti, které během  školního roku 2017/2018 dosáhnou věku nejméně 3 let.

Ředitel Mateřské školy Nový Knín PaedDr. Miloš Petřík stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nový Knín.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet přijímaných dětí do kapacity školy dle data narození – od nejstarších k nejmladším.

Případné další informace získáte na tel. Čísle 318593206.

 

Kritéria pro přijímání dětí od  školního  roku 2017/2018 body poznámky
Trvalý pobyt dítěte v Novém Kníně 1/ 5
Věk dítěte 2/ 3 roky 1 1.9.2014 – 31.8.2015
Věk dítěte 2/ 4 roky 2 1.9.2013 – 31.8.2014
Věk dítěte 2/ 5 let 3 1.9.2012 – 31.8.2013
Dítě se SVP 3/ ——– 1

 

1/ Nejpozději k datu zápisu. Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

2/ Dovršený věk během školního roku /1.9.2017-31.8.2018/. Bez ohledu na celkové  bodové ohodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením školní docházky ( děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012 a dříve.) .

3/ Specifické vzdělávací potřeby (doloženo odborným posudkem : pedagogicko – psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum ).

 

Formulář potvrzení o zdravotním stavu ke stažení

Formulář žádost o přijetí ke stažení

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.